Корнизи

 Корнизът е един от важните функционални елементи в декора на прозореца и интериора. Поради това е много важно да се отдели специално внимание при избора на корниз, който идеално да се впише в конструктивните особености на помещението и в стилистиката на интериора!